undo Wróć do kategorii wyżej
Modułowe Pracownie Przyrodnicze

Modułowe Pracownie Przyrodnicze, w tym Moduł Woda to propozycja nowoczesnego sposobu kształcenia uczniów poprzez doświadczenie i obserwacje. Projekt został opracowany przez ekspertów Centrum Nauki Kopernik ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE). Wszystkie doświadczenia zostały także przetestowane w laboratoriach CNK.

Moduł Woda jest gotowym narzędziem dla nauczyciela, umożliwiającym prowadzenie zajęć dotyczących tematyki wody z wykorzystaniem metody badawczej. Moduł to duże pudło z akcesoriami umożliwiającymi wykonanie kilkudziesięciu różnych doświadczeń. Są w nim również karty pracy dla uczniów oraz materiały dla nauczycieli – zarówno merytoryczne (związane z tematem modułu), jak i praktyczne (pomagające w organizacji różnorodnych zajęć). Tematyka doświadczeń powiązana jest z treścią aktualnej Podstawy programowej przedmiotów takich jak: przyroda, biologia, geografia, chemia czy fizyka na poziomie trudności klas IV-VII szkoły podstawowej.Każde z naukowych badań uczeń jest w stanie wykonać w ciągu jednej lekcji. Moduł jest prosty i mobilny.

Moduł WODA zawiera zwykle:
• Zestaw narzędzi potrzebnych do wykonania doświadczeń w zespołach dwuosobowych (maksymalnie cztery osoby na zestaw). W zestawie znajdują się m.in.: probówki, szalki Petriego, przewody elektryczne, odczynniki, barwniki oraz sprzęt do różnorodnych pomiarów. Korzystając z tych akcesoriów, uczniowie mogą badać napięcie powierzchniowe wody, jej gęstość, proces formowania się kropli, a także transport wody w łodygach i liściach roślin, zjawisko parowania i polimeryzacji oraz wiele innych.
30 scenariuszy pozwala zbadać właściwości wody, podczas prowadzenia eksperymentów o różnym stopniu trudności. Każdy z nich uda się zrealizować podczas jednej lekcji. Każdy scenariusz to teczka z opisem doświadczeń oraz karta dla nauczyciela (x 2), karta ucznia (x 15) i karty pracy dla ucznia.
Zestaw materiałów dla nauczyciela – segregator z informacjami organizacyjnymi i merytorycznymi.
Pendrive z cyfrową kopią wszystkich kart dla nauczyciela i ucznia.